Bugün, sodyum hipokloritin koronavirüsler ve kuş gribi virüsü üzerindeki etkinliği hakkında sizinle birtakım bilgileri paylaşmak istiyoruz. HOCl (Hipokloröz Asit) ve NaOCl (Sodyum Hipoklorit) üretir. Bu iki tür virüs hakkında elimizde test raporları bulunmasa da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şu anda söz konusu virüsleri önlemek ve kontrol altına almak için Sodyum Hipoklorit kullanmaya yönelik açık yönergeler yayınlamıştır.

Çeviri;

 

Yeni koronavirüs (nCoV) enfeksiyonu şüphesi bulunması durumunda sağlık hizmeti verilmesi sırasında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü

Geçiş Dönemi Yönergesi

25 Ocak 2020

Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) akılcı, doğru ve tutarlı bir biçimde kullanılması da patojenlerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olur. KKD'nin etkinliği, yeterli ve düzenli kaynaklara, yeterli personel eğitimine, uygun el hijyenine ve özellikle uygun insan davranışlarına bağlıdır.

Çevresel temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerinin devamlı ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak önemlidir. Çevrede bulunan yüzeylerin su ve deterjanla iyice temizlenmesi ve hastanelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanların (sodyum hipoklorit gibi) uygulanması etkili ve yeterli prosedürlerdir. Tıbbi cihazlar ve ekipmanlar, çamaşırhane araç gereçleri ve yemek kapları ve tıbbi atıkların yönetimi güvenli rutin prosedürlere uygun biçimde yapılmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 25 Ocak 2020 tarihli Corona virusü (önleme ve kontrol) bilgilendirme yazısı..

Makalenin tamamı için tıklayın.

Çeviri;

 

Laboratuvar Hayvanlarındaki Koronavirüslere ve Parvovirüslere Yönelik Fiziko-Kimyasal Tedavilerin Virüsidal (Virüs Öldürme) Etkinliği

Kimyasal dezenfektanların, ısıtmanın ve ultraviyole radyasyonun fare hepatit virüsüne (MHV), köpek koronavirüsüne (CCV), Kilham sıçan virüsüne (KRV) ve köpek parvovirüsüne (CPV) karşı virüsidal etkinliği incelenmiştir. Koronavirüsler (MHV ve CCV) etanol, izopropanol, benzalkonyum klorür, iyodofor, sodyum hipoklorit, sodyum klorit, kresol sabunu ve formaldehit ile inaktive edilmiş, ayrıca parvovirüsler (KRV ve CPV) 15 dakika boyunca 60° C'de ısıtılırken, parvovirüslerin (KRV ve CPV) formaldehit, iyodofor, sodyum hipoklorit ve sodyum klorit gibi dezenfektanlar tarafından inaktive edildiği görülmüştür. Parvovirüsler 30 dakika boyunca 80° C'ye kadar ısıtılmış ve stabil oldukları görülmüştür. Ultraviyole radyasyon tüm virüsleri 15 dakika içinde inaktive etmiştir. Aynı gruptaki virüsler arasında fiziko-kimyasal tedavilere karşı stabilite açısından önemli bir fark görülmemiştir.

Dört mililitre dezenfektan-virüs karışımının oda sıcaklığında (yaklaşık 23 ° C) 10 dakika reaksiyona girmesine izin verildi ve karışım sonra hemen Sephadex LH-20 ile detoksifiye edildi.

Viral enfektivite titresini 2 log'dan fazla düşüren dezenfektanların yeterli virüsidal (virüs öldürücü) etkinliğe sahip olduğu kabul edilmiştir.

Birinci grup, her iki virüs grubuna karşı yeterli etkinliğe sahipti (iyodofor, sodyum hipoklorit ve formaldehit).

Tsukuba Ünversitesi, Laboratuvar Hayvanlarındaki Koronavirüslere ve Parvovirüslere Yönelik Fiziko-Kimyasal Tedavilerin Virüsidal (Virüs Öldürme) Etkinliği (Şub 1988)

Makalenin tamamı için tıklayın.

Çeviri;

 

Kuş Gribi Virüsü ve Diğer Kuş Virüslerinin İnaktivasyonu İçin "Anolit Su" veya "Nötr Elektrolize Su" Dezenfektan Solüsyonunu Kullanımının Değerlendirilmesi

Pennsylvania State University Nisan 2008

Makalenin tamamı için tıklayın.

Çeviri;

 

Ön sonuçlar, Anolit Su Çözeltisinin, kuş gribi virüsü (AIV), paramiksovirüsler (PMV) ve Newcastle hastalığı virüsü (NDV veya PMV-1), infeksiyöz (bulaşıcı) bronşit virüsü (IBV), kümes hayvanı adenovirüsü (FAV), kuş reovirüsü ve güvercin herpesvirüsü de dahil olmak üzere test edilen çeşitli kuş solunum ve enterik virüslerini etkin bir şekilde inaktive ettiğini veya öldürdüğünü göstermiştir. Anolit Suyunun duyarlı dilüsyonalarının, steril damıtılmış su veya deiyonize su ile 1: 2 ve 1: 5 arasında olduğu görüldü. Laboratuvar bulguları aşağıda özetlenmiştir.

1. Anolit Su çözeltisinin kuş gribi virüsünün (AIV) inaktivasyonuna etkileri

Anolit Su çözeltisi, H1N1, N2N2, H3N2, H4N8, H5N2, H5N3, H5N9, H6N8, H7N2 ve N9N1 olmak üzere 10 kuş gribi alt tipine karşı çeşitli Anolit Su dilüsyonları ile ve bu AIV alt tipleriyle farklı reaksiyon sürelerinde test edildi.

1:2 ila 1: 5 arasındaki dilüsyonlarda Anolit Su çözeltisi 10 AIV alt tipinin her birini test edilen süreler içinde (10 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika ve 120 dakika) %100 inaktive etmiştir.

Pennsylvania State University Nisan 2008

Makalenin tamamı için tıklayın.

Çeviri;


Pennsylvania State University Nisan 2008

Makalenin tamamı için tıklayın.

Çeviri;

 

Çamaşır Suyu (Ağartıcı)

Çamaşır suyu güçlü ve etkili bir dezenfektandır. Aktif bileşeni sodyum hipoklorit, grip virüsü de dahil olmak üzere bakteri, mantar ve virüsleri öldürmede etkilidir. Bununla birlikte, organik materyal tarafından kolayca inaktive edilir. Seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu 10 ila 60 dakika temas süresi içinde (konsantrasyonlar ve temas süreleri için aşağıdaki Tablo G.1'e bakın) dezenfekte edici özelliğe sahiptir. Çamaşır suyu düşük maliyetlidir, yaygın olarak bulunur ve sağlık tesislerinde yüzey dezenfeksiyonu için önerilir. Bununla birlikte, çamaşır suyu mukoza zarlarını, cildi ve hava yollarını tahriş edici etkiye sahiptir, ısı ve ışık altında bileşenlerine ayrışır ve diğer kimyasallarla kolayca reaksiyona girer. Bu nedenle, çamaşır suyu dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Havalandırma yeterli ve ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygun olmalıdır. Tavsiye edilen dilüsyonlardan sapma da (daha güçlü veya daha zayıf) dahil olmak üzere çamaşır suyunun yanlış kullanımı, dezenfeksiyonun etkinliğini azaltabilir ve hastane çalışanlarının sağlığına zarar verebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Salgın ve pandemik eğilimli akut solunum yolu enfeksiyonlarında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü 2014

Makalenin tamamı için tıklayın.

FAKİR HYPO CLEAN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ LABORATUVAR SONUÇLARI

Fakir HYPO CLEAN, elektroliz teknolojisi kullanarak özel üç katmanlı elektrotlar (TLE) sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde sterilizasyon sağlayan su üretir.

Sterilize edilmiş su, elektroliz işlemi esnasında ortaya çıkan hidrojen, oksijen, Hidroksil Radikali (OH), Peroksit (H2O2), Hipokloröz Asit (HOCl), Sodyum Hipoklorit (NaOCl), ve son derece etkili oksitleyici özelliğe sahip Hipoklorit iyonu (OCl-) sayesinde başka hiçbir temizlik ürününe ihtiyaç duymadan koku, bakteri, mikrop ve mantar formlarını yok eder ve gelişimini ortadan kaldırır.

Fakir HYPO CLEAN mutfağınızda, banyonuzda, kişisel bakımınızda, bebeğinizin eşyalarında, evcil hayvanlarınızda, süs bitkilerinizde ve daha birçok alanda güvenle kullanılabilir ve yapılan laboratuvar sonuçlarına göre %99.9 oranında hijyen sağlar.

Bağımsız laboratuvar testleri sonucu %99.9 oranında hijyen sağladığı kanıtlanmıştır.

Dünya'nın en etkili ve en sağlıklı sterilizasyonu

 

Fakir HYPO CLEAN, elektroliz teknolojisi kullanarak özel üç katmanlı elektrotlar (TLE) sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde sterilizasyon sağlayan su üretir.

Sterilize edilmiş su, elektroliz işlemi esnasında ortaya çıkan hidrojen, oksijen, Hidroksil Radikali (OH), Peroksit (H2O2), Hipokloröz Asit (HOCl), Sodyum Hipoklorit (NaOCl), ve son derece etkili oksitleyici özelliğe sahip Hipoklorit iyonu (OCl-) sayesinde başka hiçbir temizlik ürününe ihtiyaç duymadan koku, bakteri, mikrop ve mantar formlarını yok eder ve gelişimini ortadan kaldırır.

Fakir HYPO CLEAN mutfağınızda, banyonuzda, kişisel bakımınızda, bebeğinizin eşyalarında, evcil hayvanlarınızda, süs bitkilerinizde ve daha birçok alanda güvenle kullanılabilir ve yapılan laboratuvar sonuçlarına göre %99.9 oranında hijyen sağlar.

Bağımsız laboratuvar testleri sonucu %99.9 oranında hijyen sağladığı kanıtlanmıştır.